Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA

Naslov: Aškerčeva cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

ADMINISTRATIVNA PODPORA PRI RAZISKOVALNEM DELU PROJEKTA, SAMOSTOJNO NAČRTUJE IN OPRAVLJA STROKOVNA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, PREGLED IN UREJANJE POROČIL O OPRAVLJENEM DELU (ČASOVNICE), PRIPRAVA IN ZBIRANJE RAZISKOVALNIH PODATKOV, SPREMLJA INFORMACIJE, RAZVOJ METOD, ZAKONODAJO IN PREDPISE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, PRIPRAVA ARHIVA DOBRIH PRAKS NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, PRIPRAVA PROJEKTNIH MATERIALOV (PUBLIKACIJ, PROMOCIJSKI MATERIAL, FOTOGRAFIJE, DRUŽBENA OMREŽJA ITD.), DELO NA STIČNIH PODROČJIH Z DRUGIMI PROJEKTNIMI PARTNERJI V OKVIRU AKTIVNOSTI PROJEKTA , UDELEŽBA NA SESTANKIH IN DELAVNICAH PROJEKTA NA PODLAGI NAPOTITVE NADREJENEGA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGA.