Podjetje: ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

Naslov: Svetčeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJA VSA DELA IN NALOGE SPREJEMNE PISARNE. VODI VSE ZADEVE IN POSTOPKE V ZVEZI Z BIVANJEM STANOVALCEV V DOMOVIH, SKLADNO Z DOMSKIM REDOM IN PRAVNIMI PODLAGAMI TER JE SKRBNIK POGODB MED UPRAVO IN ŠTUDENTI. VODI POSTOPKE VSELJEVANJA, PRESELJEVANJA IN IZSELJEVANJA ŠTUDENTOV. SODELUJE PRI PRIPRAVI RAZPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV. SAMOSTOJNO ZBIRA, UREJA IN PRIPRAVLJA PODATKE ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ. ZARADI POTREB DELOVNEGA PROCESA OPRAVLJA TUDI NALOGE V PISARNI ZA ŠTUDENTSKI DOM IN PISARNI ZA ZASEBNIKE PO NAVODILIH NADREJENEGA. SODELUJE PRI DISCIPLINSKIH POSTOPKIH TER VODI POSAMEZNE AKTIVNOSTI ZNOTRAJ POSTOPKA IN ADMINISTRATIVNI DEL POSTOPKA PO NAVODILIH NADREJENEGA. V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA OPRAVLJA DRUGE NALOGE ZNOTRAJ SEKTORJA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE.