Podjetje: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Naslov: Bleiweisova cesta 30 , 1000 LJUBLJANA

UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM, UREJANJE DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA, IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA.