Podjetje: SID – PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA D.D., LJUBLJANA FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SID – FIRST CREDIT INSURANCE COMPANY INC., LJUBLJANA

Naslov: Davčna ulica 1 , 1000 LJUBLJANA

EVIDENTIRANJE NAJBOLJ ZAHTEVNIH POSLOVNIH DOGODKOV,
PRIPRAVA POROČIL ZA ZUNANJE IN NOTRANJE UPORABNIKE POSLOVNIH INFORMACIJ,
VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH ANALITIČNIH KNJIG,
SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG NA PODROČJU OBRAČUNA PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV, PLANIRANJE IN ANALIZIRANJE DOLOČENIH BILANČNIH POSTAVK,
SKRB ZA PRIPRAVO, OBDELOVANJE, VODENJE IN ARHIVIRANJE EVIDENC TER POSLOVNE DOKUMENTACIJE