Podjetje: GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Naslov: VEČNA POT 2, 1000 LJUBLJANA

SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG IN ZELO ZAHTEVNIH OBDELAV REZULTATOV SODELOVANJE NA PROJEKTIH POSREDOVANJE REZULTATOV ANALIZ NOSILCU PROJEKTOV OZ. NEPOSREDNEMU VODJI TERENSKI ZAJEM PODATKOV IZVAJANJE PREDPISOV O VARSTVU PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, KI USTREZAJO USPOSOBLJENOSTI DELAVCA.