Podjetje: SID – PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA D.D., LJUBLJANA FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SID – FIRST CREDIT INSURANCE COMPANY INC., LJUBLJANA

Naslov: Davčna ulica 1 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STRATEŠKIH USMERITEV, SODELOVANJE PRI PLANIRANJU FINANČNIH IZKAZOV ZAVAROVALNICE, PODPORA KVALITATIVNEMU IN KVANTITATIVNEMU SPREMLJANJU DOSEGANJA STRATEŠKIH CILJEV IN SPREMLJANJE IZVAJANJA STRATEŠKIH USMERITEV,
POROČANJE NOTRANJIM IN ZUNANJIM UPORABNIKOM POSLOVNIH INFORMACIJ S PODROČJA KONTROLINGA
, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČANJA,
SODELOVANJE PRI IZDELAVI PRIMERJALNIH ANALIZ IN ANALIZ ZAVAROVALNIH TRGOV.