Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Naslov: Večna pot 113 , 1000 LJUBLJANA

ADMINISTRATIVNA PODPORA VODJEM EU TER ARRS PROGRAMOV IN PROJEKTOV, VODENJE EVIDENCE PROJEKTOV IN OBJAVA PODATKOV NA INTER/INTRANETU, VODENJE STATISTIKE S PODROČJA RAZISKOVALNEGA IN RAZVOJNEGA DELA, KI JO PREDPISUJE DRŽAVA IN/ALI UNIVERZA,
PRIPRAVA RAZLIČNIH ZAHTEVKOV (ARRS, POVRAČILO STROŠKOV PRIJAVE EVROPSKEGA PROJEKTA, OSTALI PROJEKTI), SODELOVANJE PRI KONTROLI NAMENSKE PORABE SREDSTEV NA RAZISKOVALNIH PROJEKTIH, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDSTAVITVENIH MATERIALOV UL FKKT S PODROČJA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI,
SPREMLJANJE RAZPISOV IN DOGODKOV TER POSREDOVANJE INFORMACIJ RAZISKOVALCEM, V SKLADU S PRAVILNIKOM O ORGANIZIRANOSTI IN DELOVANJU INFRASTRUKTURNEGA CENTRA UL FKKT OPRAVLJA NALOGE ADMINISTRATORJA IC, VODENJE EVIDENCE IZKORIŠČENOSTI RAZISKOVALNE OPREME VEČJE VREDNOSTI, IZDELAVA PREDLOGOV DOKUMENTOV, POROČIL, ZAPISNIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA REVIZIJO PROJEKTOV, POMOČ PRI PRIPRAVI IN ORGANIZACIJI PROJEKTNIH SESTANKOV NA UL FKKT V SODELOVANJU Z OSTALIMI SLUŽBAMI, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA, PO NALOGU PRED POSTAVLJENEGA, TAJNIKA ALI VODSTVA FAKULTETE.