Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Naslov: AŠKERČEVA CESTA 12, 1000 LJUBLJANA

SAMOSTOJNO VODENJE GLAVNE KNJIGE, SAMOSTOJNO USKLAJEVANJE KONTOV GLAVNE KNJIGE IN POMOŽNIH KNJIGOVODSKIH EVIDENC, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV V GLAVNI KNJIGI IN POMOŽNIH KNJIGAH, SAMOSTOJNO SPREMLJANJE IN KONTROLA SALDAKONTOV KUPCEV IN DOBAVITELJEV, POMOČ PRI VODENJU DAVČNIH EVIDENC, PRIPRAVA, NADZOR IN EVIDENTIRANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, IZVAJANJE OPERATIVNIH NALOG IN PRIPRAVA POROČIL NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, SPREMLJANJE INFORMACIJ IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, SAMOSTOJNO OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROČJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGA