Podjetje: UM; UM FZV

Naslov: ŽITNA ULICA 15, 2000 MARIBOR

SODELUJE PRI PRIPRAVI PRAVNIH AKTOV IN PRAVILNIKOV. PRIPRAVLJA VSE SKLEPE, ODLOČBE IN POGODBE S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ. ZBIRA IN POSREDUJE INFORMACIJE O POTREBAH IN MOŽNOSTIH ZAPOSLOVANJA. SVETUJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH UKREPOV ZA STIMULACIJO KADROVSKEGA RAZVOJA. SVETUJE NA PODROČJIH UVAJANJA OBLIK, METOD IN TEHNIK DELA NA PODROČJU KADROVANJA. INFORMIRA IN SVETUJE PRI UDELEŽBI SODELAVCEV NA RAZLIČNIH OBLIKAH FUNKCIONALNEGA IZOBRAŽEVANJA. SODELUJE PRI PRIPRAVI LETNIH POROČIL IN PROGRAMA DELA ČLANICE TER IZDELUJE NAČRT IZOBRAŽEVANJA KADROV. OPRAVLJA VSA STROKOVNA DELA V ZVEZI S PRAVNIMI POSTOPKI. POMAGA PRI SPREMLJANJU HABILITACIJSKIH ZADEV IN SODELUJE V PRIPRAVI POSTOPKOV ZA IZVOLITEV ZAPOSLENIH. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN ČLANICE OZ. DRUGE ČLANICE. NADOMEŠČA SODELAVCE V ODSOTNOSTI. SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH.