Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA

Naslov: GERBIČEVA ULICA 60, 1000 LJUBLJANA

SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE STROKOVNO ORGANIZACIJSKEGA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJANJE OPERATIVNIH NALOG DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJANJE INFORMACIJ IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZSTAVLJANJE IN KNJIŽENJE RAČUNOV KUPCEM, IZTERJAVA NEPLAČNIKOV, VODENJE ANALITIČNIH EVIDENC, PRIPRAVA POROČIL S PODROČJA SALDAKONTOV KUPCEV, SODELOVANJE PRI DRUGIH DELIH, KI VSEBINSKO SODIJO V OKVIR DELOVNEGA MESTA, DELO PO ODREDBI NEPOSREDNO PREDPOSTAVLJENEGA.