Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA

Naslov: KARDELJEVA PLOŠČAD 17, 1000 LJUBLJANA

SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNO ORGANIZACIJSKA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,
IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA,
SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,
ZBIRANJE PODATKOV IN IZDELAVA ANALIZ Z UPORABNO NAPREDNIH FUNKCIONALNOSTI EXCELA ALI STATISTIČNIH ORODIJ,
NAČRTOVANJE IN OPRAVLJANJE DELA NA PODROČJU DEJAVNOSTI SLUŽBE ZA KAKOVOST, IZVAJANJE AKTIVNOSTI V OKVIRU NACIONALNE IN MEDNARODNIH AKREDITACIJ,
NAČRTOVANJE IN OPRAVLJANJE NALOG, POVEZANIH Z MERJENJEM DOSEGANJA UČNIH CILJEV PO PROGRAMIH,
PRIPRAVA, IZVAJANJE IN ANALIZA ŠTUDENTSKIH ANKET TER VSEBINSKO SODELOVANJE PRI RAZVOJU APLIKACIJE ŠTUDENTSKIH ANKET,
ORGANIZACIJA IN ADMINISTRATIVNA PODPORA DELU USMERJEVALNIH KOMISIJ,
PRIPRAVA GRADIV ZA SAMOEVALVACIJSKA POROČILA,
SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI DOGODKOV SLUŽBE,
PRIPRAVA PROMOCIJSKIH MATERIALOV IN UREJANJE SPLETNIH STRANI S PODROČJA DELA,
ADMINISTRATIVNO – TEHNIČNA DELA ZA SLUŽBO IN VODENJE ARHIVA,
OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROČJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGA.