Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA

Naslov: KARDELJEVA PLOŠČAD 17, 1000 LJUBLJANA

-SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNO ORGANIZACIJSKA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU
-IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA
-SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU
-OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROČJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGA