Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA

Naslov: POLJANSKI NASIP 2 , 1000 LJUBLJANA

SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, OBLIKUJE POROČILA, SKLEPE IN STALIŠČA DELOVNEGA PODROČJA, KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, STROKOVNA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA (KLASIFIKACIJA, KATALOGIZACIJA, IZDELAVA EVIDENC, STATISTIK), PRIDOBIVANJE, STROKOVNA OBDELAVA IN HRANJENJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, REFERALNO DELO ZA POSAMEZNA PODROČJA, DELO Z UPORABNIKI (IZPOSOJA IN MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA), INFORMACIJSKO SVETOVALNO DELO, STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE, DRUGA DELA PO NALOGU VODJE KNJIŽNICE, PREDSTOJNIKA KNJIŽNICE IN TAJNIKA FAKULTETE, DELO V DOPOLDANSKI IN POPOLDANSKI IZMENI (POPOLDANSKA IZMENA PO POTREBI).