Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT

Naslov: GORTANOVA ULICA 22, 1000 LJUBLJANA

SPLOŠNI OPIS:
SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA,
OBLIKUJE POROČILA, SKLEPE IN STALIŠČA DELOVNEGA PODROČJA,
KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,
OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROČJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGA.
I.II. PODROBNEJŠI OPIS:
STROKOVNA PODPORA ZA PROGRAM SPREMLJANJA IN RAZVOJ TRENINGA ZA RAZLIČNE ŠPORTNE PANOGE,
NAČRTOVANJE IN IZVEDBA BIOMEHANSKIH MERITEV, ANALIZ IN SVETOVANJ,
RAZVOJ NOVIH MERILNIH POSTOPKOV IN METOD OBDELAVE PODATKOV,
PODPORA ZNANSTVENO RAZISKOVALNEMU DELU NA FŠ, IK IN IŠ,
SODELOVANJE Z DRUGIMI LABORATORIJI IN ORGANIZACIJAMI,
VZDRŽEVANJE IN UREJANJE ARHIVA IZMERJENIH PODATKOV,
RAZISKOVANJE TRENDOV IN RAZVOJA MERILNIH TEHNOLOGIJ NA PODROČJU BIOMEHANIKE,
VZDRŽEVANJE MERILNIH TEHNOLOGIJ (PROGRAMSKA IN STROJNA OPREMA),
IZDELAVA POROČIL O OPRAVLJENEM DELU.