Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA

Naslov: VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA

SPREMLJANJE MEDNARODNIH RAZPISOV IN INFORMIRANJE RAZISKOVALCEV O RAZPISIH, KI SO PRIMERNI ZA UL MF, ORGANIZACIJA INFORMATIVNIH DNEVOV, PODPORA RAZISKOVALCEM UL MF, POVEZANA Z RAZLIČNIMI TIPI PROJEKTNIH RAZPISOV, POMOČ PRI PISANJU PROJEKTNIH PRIJAV (STRUKTURA IN VSEBINA ŠABLONSKIH DELOV ), SPREMLJANJE USPEŠNOSTI RAZISKOVALCEV UL MF PRI PRIJAVAH NA DOMAČE IN MEDNARODNE RAZPISE, SKRBNIK SPLETNE STRANI UL MF RAZISKOVANJE.
SPLOŠNI OPIS DELOVNEGA MESTA: SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, OBLIKUJE POROČILA, SKLEPE IN STALIŠČA DELOVNEGA PODROČJA, KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROČJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGA.