Podjetje: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE

Naslov: DIMIČEVA ULICA 12, 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI SNOVANJU RAZISKOVALNO- RAZVOJNE POLITIKE NA ŠIRŠEM STROKOVNEM PODROČJU, SODELOVANJE PRI PRIDOBIVANJU DEL IN PRIPRAVI PROGRAMOV ZA ZAHTEVNEJŠE NALOGE, SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU IN VODENJU ZAHTEVNEJŠIH RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH IN DRUGIH PROJEKTOV TER NALOG, IZVAJANJE TEHNIČNIH PRESKUSOV IN ANALIZ
IZDELAVA STROKOVNIH MNENJ, ZA KATERE JE POTREBNO POGLOBLJENO ZNANJE NA ŠIRŠEM STROKOVNEM PODROČJU, RAZVIJANJE IN UVAJANJE ZAHTEVNIH METOD PRESKUŠANJA,
UMERJANJE IN KONTROLA ZAHTEVNEJŠIH MERIL, APARATUR IN NAPRAV, VODENJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU POTRJEVANJA USTREZNOSTI PROIZVODOV ALI KONTROLE MERIL, APARATUR IN NAPRAV, DELO NA TEHNIČNI REGULATIVI, AKTIVNO DELOVANJE V STROKOVNI JAVNOSTI.