Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO

Naslov: AŠKERČEVA CESTA 7, 1000 LJUBLJANA

RAZVOJ IN VALIDACIJA UPLC-HRMS ALI HPLC ANALIZNIH METOD PO PDREDPRIPRAVLJENEM PROGRAMU, IZVAJANJE RUTINSKIH ANALIZ VZORCEV Z METODO UPLC-HRMS ALI HPLC, IZVAJANJE PREISKAV IN ANALIZ ZA RAZISKOVALNO-RAZVOJNE PROJEKTE/ŠTUDIJE, ORGANIZACIJA POPRAVIL IN VZDRŽEVANJE OPREME UPLC-HRMS ALI HPLC IN DRUGIH DELOVNIH PRIPRAV, NABAVA IN VZDRŽEVANJE ZALOG POTREBNIH MATERIALOV VODENJE EVIDENC ITD.