Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Naslov: ZOISOVA CESTA 12, 1000 LJUBLJANA

I. SPLOŠNI OPIS: SAMOSTOJNO NAČRTUJE IN OPRAVLJA STROKOVNA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,
SAMOSTOJNO IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA,
ADMINISTRATIVNO VODENJE DELA,
INFORMACIJSKO SVETOVALNO DELO,
PRIPRAVA IN ZBIRANJE PODATKOV,
SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
SAMOSTOJNO OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROČJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGA. II. PODROBNEJŠI OPIS: VODENJE KADROVSKIH EVIDENC ZAPOSLENIH,
POMOČ PRI HABILITACIJSKIH POSTOPKIH ZAPOSLENIH,
PRIPRAVA AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB,
PRIPRAVA IN OBRAČUNAVANJE ŠTUDENTSKEGA DELA,
PRIPRAVA NALOGOV ZA SLUŽBENA POTOVANJA ZAPOSLENIH,
EVIDENTIRANJE IN OPREMLJANJE DOSPELIH RAČUNOV,
IZVAJANJE DEL PO ODREDBI NEPOSREDNO PREDPOSTAVLJENIH: DEKANA, TAJNIKA ALI POMOČNIKA TAJNIKA,
SPREMLJANJE INFORMACIJ IN NOVOSTI S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA.