Podjetje: UM; UM FZV

Naslov: ŽITNA ULICA 15, 2000 MARIBOR

VODI EVIDENCO O PRIJAVAH NA IZPITE IN SPOROČA REZULTATE. VZDRŽUJE IN AŽURIRA BAZE PODATKOV O VPISANIH ŠTUDENTIH. AKTIVNO SODELUJE IN SOOBLIKUJE VPISNI LIST, OBRAZCE, PRIJAVNICE ZA IZPIT, ŠTUDENTSKE IZKAZNICE. KONTROLIRA IN VODI DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME ZA PODPORO ŠTUDENTSKIM EVIDENCAM. POMOČ ŠTUDENTOM INVALIDOM IN OSVEŠČANJE LE TEH O NJIHOVIH PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH. SODELOVANJE IN VODENJE PRI VPISIH ŠTUDENTOV PO TERMINSKEM PLANU VPISA. PRIPRAVA URNIKA IN PROSTOROV ZA IZVEDBO ŠTUDIJSKEGA PROCESA FAKULTETE. PRIPRAVA PRILOGE K DIPLOMI IN PREVERJANJE PODATKOV O DIPLOMANTIH FAKULTETE. POMOČ PRI ORGANIZACIJI PODELITEV DIPLOM DIPLOMANTOV FAKULTETE. PRIPRAVLJA PODATKE ZA POROČILA IN ANALIZE O VPISU IN ŠTUDIJSKEM USPEHU. DAJE INFORMACIJE O PRIJAVNO-VPISNEM POSTOPKU KANDIDATOM IN SREDNJIM ŠOLAM. PREVERJA IN PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO ZA ZAGOVOR DIPLOMSKIH NALOG IN ORGANIZIRA ZAGOVOR DIPLOMSKIH DEL.SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN ČLANICE OZ. DRUGE ČLANICE. OPRAVLJA KOMUNIKACIJO S ŠTUDENTI IN OSTALIMI UPORABNIKI FAKULTETE. NADOMEŠČA SODELAVCE V ODSOTNOSTI. SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH.