Podjetje: LUKA KOPER, PRISTANIŠKI IN LOGISTIČNI SISTEM, DELNIŠKA DRUŽBA

Naslov: Vojkovo nabrežje 38 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

1.VODENJE, KOORDINIRANJE IN SODELOVANJE NA PODROČJU DELA TER SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTOV NA PODROČJU UPRAVLJANJA Z ENERGIJO (VZPOSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE UČINKOVITEGA SISTEMA UPRAVLJANJA Z ENERGIJO), 2.SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE IN OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL NA PODROČJU UPRAVLJANJA Z ENERGIJO (PRIPRAVA ENERGETSKE POLITIKE DRUŽBE IN PREDLAGANJE NJENEGA STRATEŠKEGA ENERGETSKEGA RAZVOJA) 3.SAMOSTOJNO IZVAJANJE OPERATIVNIH NALOG DELOVNEGA PODROČJA 4.SAMOSTOJNA PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV 5.SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN NOVOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA TER UVAJANJE NOVOSTI V PRAKSO 6.OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA