Podjetje: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA

Naslov: Trg republike 2 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJA SKRBNIŠKIH STORITEV NAD VREDNOSTNIMI PAPIRJI, IZVAJANJE SKRBNIŠKIH STORITEV ZA SKLADE, INDIVIDUALNA OBRAVNAVA NAJPOMEMBNEJŠIH STRANK, RAZISKOVANJE IN ANALIZIRANJE TRŽNEGA PROSTORA, PROMOVIRANJE DEJAVNOSTI IN TRŽENJE STORITEV, SPREMLJANE TRŽNE INFRASTRUKTURE IN NJENIH SPREMEMB TER OBVEŠČANJE KOMITENTOV, VZPOSTAVLJANJE, SPREMLJANJE IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE PRI POSLOVNEM SODELOVANJU S PODSKRBNIKI, IZVAJANJE SKRBNIH PREGLEDOV PODSKRBNIKOV, REŠEVANJE ZAHTEVNEJŠIH REKLAMACIJ, SPREMLJANJE PREDPISOV S PODROČJA IZVAJANJA STORITEV, RAZVIJANJE IN UVAJANJE NOVIH STORITEV, KOORDINIRANJE IN VODENJE TIMOV, PREDLAGANJE IN/ALI UVAJANJE IZBOLJŠAV, MENTORSTVO IN PRENOS ZNANJ, KOORDINIRANJE, NADZOR IN SPREMLJANJE DELOVNEGA PROCESA, SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH.