Podjetje: TRIGLAV ZZ, D.D.; PISARNA CENTRALE LJUBLJANA

Naslov: Dunajska cesta 22 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJA MASOVNE IMPORTE ZAVAROVALNIH POGODB, SKLEPA ZAVAROVANJA, IZVAJA SPREJEM V ZAVAROVANJE, IZVAJA VNOS IN AŽURIRANJE BAZE OSEB, IZVAJA SPREMEMBE NA ZAVAROVALNIH POGODBAH, USKLAJUJE PLAČILA IN PREPLAČILA, USKLAJUJE ANALITIČNE-SALDAKONTNE EVIDENCE, IZVAJA AKTIVNOSTI OHRANJANJA PORTFELJA, SODELUJE PRI PRIPRAVI POROČIL, NAČRTOV IN ANALIZ ZA POTREBE NOTRANJEGA OKOLJA, SODELUJE PRI PRIPRAVI INTERNIH AKTOV IN OBRAZCEV, ARHIVIRA DOKUMENTACIJO.