Podjetje: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA

Naslov: Trg republike 2 , 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE, RAZVIJANJE (PROGRAMIRANJE), VZDRŽEVANJE IN DOPOLNJEVANJE PROGRAMSKIH REŠITEV, UVAJANJE NOVIH ORODIJ ZA RELACIJSKE BAZE PODATKOV PRI RAZVOJU APLIKACIJ, UVAJANJE IN NADZOR STANDARDOV ZAŠČITE IN KVALITETE V INFORMACIJSKE SISTEME, SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH TEHNOLOGIJ IN STANDARDOV ZA RAZVOJ PROGRAMSKIH REŠITEV, TESTIRANJE INFORMACIJSKIH / PROGRAMSKIH REŠITEV, SKRBNIŠTVO IN KOORDINACIJA RAZVOJNIH DEL Z ZUNANJIMI IZVAJALCI, PRENOSI INFORMACIJSKIH REŠITEV MED RAZVOJNIMI IN PRODUKCIJSKIMI OKOLJI, SODELOVANJE PRI ANALIZAH, OCENAH DELA IN DRUGIH AKTIVNOSTIH RAZVOJNEGA PROCESA, KOORDINIRANJE IN VODENJE TIMOV, PREDLAGANJE IN/ALI UVAJANJE IZBOLJŠAV, MENTORSTVO IN PRENOS ZNANJ,KOORDINIRANJE, NADZOR IN SPREMLJANJE DELOVNEGA PROCESA,SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH.