Podjetje: NIZ INŽENIRING, družba za investicijski inženiring, d.o.o.

Naslov: Partizanska cesta 8 , 3250 ROGAŠKA SLATINA

KNJIŽENJE IN VODENJE POSLOVNIH KNJIG DRUŽBE (PREJETI IN IZDANI RAČUNI, TRR, USKLAJEVANJE SALDAKONTOV, REGISTER OSNOVNIH SREDSTEV, OBRAČUN ZALOG BLAGA IPD.)
SALDAKONTI – VODENJE EVIDENCE TERJATEV DO KUPCEV IN OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV, IZTERJAVE, IOP, USKLAJEVANJA
OBRAČUN DDV, OBRAČUN PLAČ
PRIPRAVA IN KNJIŽENJE POTNIH NALOGOV OBRAČUNAVANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA
PRIPRAVA IN ODDAJA STATISTIK IN POROČANJA (ITRASTAT)
KNJIŽENJE ODVISNIH STROŠKOV NABAVE MATERIALA
PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PLAČILNI PROMET
SODELOVANJE S CARINSKIMI ORGANI, ŠPEDITERJI, BANKO, GOSPODARSKO ZBORNICO,
SODELOVANJE Z DRŽAVNIMI INŠTITUCIJAMI
IZDELOVANJE OBRAČUNA IN POROČIL ZA POTREBE E-DAVKI, AJPES, SURS..
IZDELAVA LETNIH IN MESEČNIH FINANČNIH IN DAVČNIH POROČIL
OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB (POZNAVANJE DAVČNE ZAKONODAJE)
VODENJE USTREZNIH EVIDENC IN IZDELAVA/PRIPRAVA ANALIZ/DOKUMENTACIJE IN POROČIL
SODELOVANJE V PRIPRAVI GOSPODARSKIH IN ZAPOSLITVENIH POGODB IN PRIPRAVA POGODB
PO NALOGU NADREJENEGA ISTE VRSTE DEL IN NALOG V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI.