Podjetje: MONT-ING d.o.o. podjetje za gradbeništvo, posredništvo in storitve

Naslov: Planina 3 , 4000 KRANJ

– KNJIŽENJE ZAHTEVNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV
– OBRAČUN DDV
– OBRAČUN AMORTIZACIJE
– PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH NAČRTOV, BILANC IN POROČIL, RAZNIH KALKULACIJI TER OBRAČUNOV STROŠKOV
– SPREMLJANJE FINANČNIH TOKOV
– PRIPRAVA FINANČNIH PLANOV
– IZDELAVA POROČIL O POSLOVANJU
– IZDELAVA STATISTIK IN DRUGIH POROČIL POVEZANIH S FINANČNIM POSLOVANJEM
– PRIPRAVA LETNIH POROČIL
– SPREMLJANJE LOKALNIH ZAKONSKIH PREDPISOV