Podjetje: ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.

Naslov: Slovenska cesta 56 , 1000 LJUBLJANA

IZDELOVANJE NAČRTOV, PRIDOBIVANJE SOGLASIJ H GRADNJI, PRIPRAVLJANJE SLUŽNOSTNIH POGODB, TRASIRANJE, SNEMANJE IN ZAKOLIČBA DISTRIBUCIJSKIH NAPRAV, IZDELOVANJE KALKULACIJ, PREGLEDOVANJE IN POTRJEVANJE NAČRTOV, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL.