Podjetje: AVTOPLUS trgovina in servisi d.o.o. Koper

Naslov: ISTRSKA CESTA 55, 6000 KOPER – CAPODISTRIA

POSREDUJE PONUDBO VOZIL POTENCIALNIM KUPCEM, SPREJEMA STRANKE V SALONU TER JIM NUDI VOZILO V SKLADU S PRODAJNIMI METODAMI UVOZNIKA, STRANKAM POSREDUJE INFORMACIJE PREKO TELEFONA, POŠTE ALI ELEKTRONSKE POŠTE, STRANKAM USTREZNO PREDSTAVLJA VOZILA IN RAZLIČNE MOŽNOSTI FINANCIRANJA NAKUPA, IZSTAVLJA PREDRAČUNE IN RAČUNE, ORGANIZIRA PRIPRAVO VOZILA ZA PRODAJO, PRIPRAVI PRODAJNE DOKUMENTE KUPCU IN PREDA VOZILO, IZDELUJE IN DOPOLNJUJE DOKUMENTACIJO O KUPCU, SKRBI ZA AŽURIRANJE TEHNIČNIH IN KOMERCIALNIH PODATKOV IN SE SPROTI INFORMIRA O NOVOSTIH, ZAGOTAVLJA DOSEGANJE POSREDOVANIH PRODAJNIH CILJEV, IZVAJA PREDPISE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI, OPRAVLJA DRUGA DELA S SVOJEGA PODROČJA PO NALOGU NADREJENEGA.