Podjetje: SLOVENIJALES TRGOVINA D.O.O.

Naslov: Plemljeva ulica 8 , 1210 LJUBLJANA – ŠENTVID

DOSEGANJE MESEČNIH IN LETNIH PLANOV PROMETA IN RVC, – IZVAJANJE SAMOSTOJNIH MIZARSKIH DEL V SKLADU Z TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN SKLADNO S PRAVILI STROKE, – OBŽAGOVANJE – FORMATIRANJE LESENIH PLOŠČ IN DRUGEGA LESA TER PLOSKOVNIH MATERIALOV, ŽAGANJE LETEV, ROBLJENJE PLOŠČ- OPRAVLJANJE DRUGIH MIZARSKIH DEL (MONTAŽA, IZDELAVA POSAMEZNIH KOSOV POHIŠTVA, TRGOVINSKA OPREMA) – IZVAJANJE DELA SKLADNO Z NAVODILI ZA DELO IN TEHNIČNO DOKUMENTACIJO – DELO NA CNC – PRIPRAVLJANJE IN POSPRAVLJANJE DELOVNEGA MESTA – IZVAJANJE MONTAŽNIH IN SERVISNIH DEL – PO POSEBNI ODREDITVI VODENJE IZMENE ALI SKUPINE ZAPOSLENIH – ČIŠČENJE DELAVNICE, ODVOZ ODPADKOV, PRAZNJENJE SILOSA – VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE STROJEV IN NAPRAV – PREVAŽANJE PLOŠČ Z VILIČARJEM- POPIS KALA,
– PREVZEM IN IZDAJA BLAGA,
– VODENJE EVIDENC,
– DOSLEDNO IZVAJANJE VSEH POTREBNIH UKREPOV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM, UPOŠTEVAJE VELJAVNE PREDPISE IN ODREDBE IZ TEGA PODROČJA,
– OPRAVLJANJE ŠE DRUGIH DEL PO NALOGU