Podjetje: SLOVENIJALES TRGOVINA D.O.O.

Naslov: Plemljeva ulica 8 , 1210 LJUBLJANA – ŠENTVID

IZVAJANJE SAMOSTOJNIH MIZARSKIH DEL V SKLADU S TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN SKLADNO S PRAVILI STROKE, OBŽAGOVANJE – FORMATIRANJE LESENIH PLOŠČ IN DRUGEGA LESA TER PLOSKOVNIH MATERIALOV, ŽAGANJE LETEV, ROBLJENJE PLOŠČ, OPRAVLJANJE DRUGIH MIZARSKIH DEL (MONTAŽA, IZDELAVA POSAMEZNIH KOSOV POHIŠTVA, TRGOVINSKA OPREMA), IZVAJANJE DELA SKLADNO Z NAVODILI ZA DELO IN TEHNIČNO DOKUMENTACIJO, DELO NA CNC, PRIPRAVLJANJE IN POSPRAVLJANJE DELOVNEGA MESTA, IZVAJANJE MONTAŽNIH IN SERVISNIH DEL, PO POSEBNI ODREDITVI VODENJE IZMENE ALI SKUPINE ZAPOSLENIH, ČIŠČENJE DELAVNICE, ODVOZ ODPADKOV, PRAZNJENJE SILOSA, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE STROJEV IN NAPRAV, PREVAŽANJE PLOŠČ Z VILIČARJEM, POPIS KALA, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA, VODENJE EVIDENC, DOSLEDNO IZVAJANJE VSEH POTREBNIH UKREPOV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM, UPOŠTEVAJE VELJAVNE PREDPISE IN ODREDBE IZ TEGA PODROČJA, OPRAVLJANJE ŠE DRUGIH DEL PO NALOGU NEPOSREDNEGA VODJE