Podjetje: GOSTOL-GOPAN Proizvodnja prehrambene opreme in opreme za kemijsko industrijo d.o.o. Nova Gorica

Naslov: Prvomajska ulica 37 , 5000 NOVA GORICA

DELO V ODDELKU KONSTRUKCIJE, SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE STROJEV IN OPREME, PRIPRAVA KONSTRUKCIJSKE IN DRUGE SPREMNE DOKUMENTACIJE.