Podjetje: TOPDRIVE, družba za trgovino in storitve, d.o.o.

Naslov: Jadranska cesta 27 , 2000 MARIBOR

ISKANJE IN ODPIRANJE NOVIH PRODAJNIH MEST, AKTIVNO IZVAJANJE PRODAJNIH AKTIVNOSTI, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA RAZVOJ NOVIH PRODAJNIH MOŽNOSTI, KOORDINIRANJE IN SPREMLJANJE POOBLAŠČENIH PRODAJALCEV IN SERVISERJEV TER OBISKOVANJE PRODAJNO – SERVISNE MREŽE, KI JO ZASTOPA PODJETJE TOPDRIVE D.O.O., ISKANJE, UVAJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE PRODAJNE TER SERVISNE MREŽE, PRIPRAVA PONUDB, PRODAJNIH POGODB, POSPEŠEVANJE PRODAJE, SKRB ZA DOSEGO CILJEV TER AŽURNA PRIPRAVA POROČIL, VODENJE RAZNIH EVIDENC IN STATISTIK, SKRB ZA USTREZNOST DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE USTREZNIH ADMINISTRATIVNIH DEL, OBČASNA POMOČ IN NADOMEŠČANJE NA USTREZNIH DELOVNIH MESTIH, PRODAJA, PREDAJA IN DOSTAVA VOZIL – PLOVIL IZ PRODAJNEGA PROGRAMA TOPDRIVE D.O.O., SPREJEMANJE POSAMIČNIH POOBLASTIL, KI JIH NANJ PRENESE DIREKTOR IN IZVRŠEVANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA, KI SODIJO V PODROČJE DELA, PREDLAGANJE, UVAJANJE IN SPREMLJANJE MARKETINŠKIH IN PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI, SODELOVANJE NA SEJMIH, PROMOCIJAH IN DRUGIH AKTIVNOSTIH, KI JIH IZVAJA PODJEJTE. DELO V PISARNI IN TUDI NA TERENU.