Podjetje: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

Naslov: Hajdrihova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI VODENJU GRADITVE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKTOV, PREGLEDOVANJE PROSTORSKE, OKOLJSKE, INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE