Podjetje: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

Naslov: Hajdrihova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE IN POMOČ PRI PRIPRAVI ZASNOV FUNKCIJ VODENJA; ADMINISTRACIJA SISTEMOV ZA AVTOMATSKO NAPOVEDOVANJE STANJA SISTEMA ZA VNAPREJ (DACF, IZGUBE, PORABA); ADMINISTRACIJA OMREŽNIH ANALIZ V REALNEM ČASU (N-1, WAMS); ADMINISTRACIJA OCENJEVALNIKA STANJA; SKRB ZA VZDRŽEVANJE SISTEMOV AGC, AVC; SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE SISTEMOV ZA VODENJE, NADZOR IN NAPOVEDOVANJE.