Podjetje: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA

Naslov: Trg republike 2 , 1000 LJUBLJANA

PRIDOBIVANJE PODATKOV ZA POTREBE IZDELOVANJA MODELOV,
PRIPRAVA PODATKOV ZA POTREBE IZDELOVANJA MODELOV,
IZGRADNJA MODELOV,
VALIDACIJA MODELOV,
IZBOLJŠEVANJE MODELOV,
PODPORA PRENOSU IN UPORABI MODELOV V PRODUKCIJI,
IZDELAVA ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ,
KOORDINIRANJE IN VODENJE TIMOV,
PREDLAGANJE IN/ALI UVAJANJE IZBOLJŠAV,
MENTORSTVO IN PRENOS ZNANJ,
KOORDINIRANJE, NADZOR IN SPREMLJANJE DELOVNEGA PROCESA,
SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH.
POLEG OPISA IZ SISTEMIZACIJE BOSTE PREDVSEM ZADOLŽENI ZA:
UPORABA PODATKOVNIH ORODIJ (SQL),
DELO Z VELIKIMI BAZAMI PODATKOV,
UVAJANJE DIGITALNIH REŠITEV V BANČNEM OKOLJU.