Podjetje: Mersteel SSC, trgovina in storitve, d.o.o.

Naslov: Cesta na Okroglo 7 , 4202 NAKLO

RAZREZ METALURŠKIH POLIZDELKOV, OBDELAVA MATERIALA/IZDELKOV S STROJI IN NAPRAVAMI, IZVAJANJE KONTROLE KVALITETE IN MERITEV, IZDELAVA TEHNIČNE IN SPREMNE DOKUMENTACIJE