Podjetje: Zavod za gozdove Slovenije

Naslov: Večna pot 2 , 1000 LJUBLJANA

IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK, DOLOČANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, IZDELOVANJE GOZDNOGOJITVENIH NAČRTOV,VZDRŽEVANJE MEJ UREDITVENIH ENOT.