Podjetje: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, D.O.O., DRUŽBA ZA IZVAJANJE STROKOVNIH IN RAZVOJNIH NALOG NA PODROČJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Naslov: VEROVŠKOVA ULICA 70 , 1000 LJUBLJANA

-STROKOVNE IN TEHNIČNE NALOGE S PODROČJA DELA,
-OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PODROČJA DELA TER PRIPRAVA DRUGIH TEKSTOV, DOKUMENTOV IN POROČIL S PODROČJA DELA,
-ZBIRANJE, UREJANJE, PRIPRAVA, ANALIZIRANJE IN OBDELOVANJE PODATKOV OZIROMA BAZ PODATKOV TER DAJANJE POJASNIL S PODROČJA DELA,
– VODENJE RAZLIČNIH EVIDENC S PODROČJA DELA,
– SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH TER KOMISIJAH,
– DRUGA DELA IN NALOGE S PODROČJA DELA.