Podjetje: SŽ – ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA D.D.

Naslov: Ob zeleni jami 2 , 1000 LJUBLJANA

USKLAJEVANJE NOTRANJIH DOKUMENTOV DRUŽBE Z ZAKONSKIMI PREDPISI,PREGLEDOVANJE POGODB, KI JIH SKLEPA DRUŽBA, S PRAVNEGA VIDIKA, PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA POSTOPKE PRED SODIŠČI IN ZASTOPANJE DRUŽBE V TEH POSTOPKIH, OPRAVLJANJE TAJNIŠKIH DEL KOMISIJ, KI JIH IMENUJE DIREKTOR, RAZLAGANJE PREDPISOV IN PRIDOBIVANJE MNENJ IN POJASNIL ZUNANJIH INSTITUCIJ, OPRAVLJANJE ZGORAJ NAŠTETIH DEL IN NALOG ZA DRUŽBO KAMNOLOM VERD D.O.O., SKRB ZA IZBOLJŠANJE SISTEMA ZA ZAGOTOVITEV KAKOVOSTI POSLOVANJA DRUŽBE IN IZPOLNJEVANJE NALOG IZ TEGA PODROČJA, DRUGA OBČASNA DELA V OKVIRU RAZPOREDA DELOVNEGA ČASA PO NALOGU VODJE SLUŽBE, DELA IN NALOGE PO POOBLASTILU DIREKTORJA.