Podjetje: FARME IHAN – KPM, kmetijstvo in proizvodnja mesa, d.o.o.

Naslov: Korenova cesta 9 , 1241 KAMNIK

OBRAČUNAVANJE PLAČ, DRUGIH PREJEMKOV IN IZPLAČIL,
PRIPRAVLJANE PODATKOV ZA OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV,
PRIPRAVLJANJE PLAČILNIH NALOGOV,
USKLAJEVANJE ANALITIČNIH PODATKOV Z GLAVNO KNJIGO,
VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE OBRAČUNOV IN ANALIZ TER PRIPRAVLJANJE POROČIL,
IZVAJANJE OPERATIVNE IN ADMINISTRATIVNE PODPORE KADROVSKIM PROCESOM,
SPREMLJANJE NOVOSTI NA DELOVNEM PODROČJU IN NJIHOVA IMPLEMENTACIJA,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STROKOVNIH PODLAG IN NAVODIL,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.