Podjetje: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

Naslov: Hajdrihova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL BLAGA, STORITEV IN GRADENJ TER PRODAJNIH POSTOPKOV (RAZEN ELEKTRIČNE ENERGIJE), REŠEVANJE REKLAMACIJSKIH ZAHTEVKOV OB SODELOVANJU PRISTOJNIH OSEB IZ USTREZNIH STROKOVNIH PODROČIJ, VODENJE STROKOVNIH KOMISIJ ZA IZVEDBO POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA, OBVLADOVANJE TVEGANJ V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA