Podjetje: ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.

Naslov: Slovenska cesta 56 , 1000 LJUBLJANA

-VODENJE IN ORGANIZIRANJE DEL NA GRADBIŠČIH,
-TEHNOLOŠKA PRIPRAVA DELA,
-PRIPRAVA POPISOV DEL, IZMER, PREDRAČUNOV, KALKULACIJ,
-KONTROLA IN OBRAČUN IZVEDENIH DEL,
-SODELOVANJE PRI PROJEKTIRANJU,
-PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ IN SOGLASIJ POTREBNIH ZA IZVAJANJE GRADNJE,
-PRIPRAVLJANJE POGODB IN ŠKODNIH ZAHTEVKOV,
-REŠEVANJE REKLAMACIJ,
-VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL.