Podjetje: NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

Naslov: Predoslje 40 A, 4000 KRANJ

-PRIPRAVO, OPREMLJANJE IN UREJANJE FINANČNEGA POSLOVANJA,
-SKRB ZA EVIDENCO FINANČNIH TRANSAKCIJ,
-IZVEDBA OBRAČUNOV ZA IZPLAČILA,
-PRIPRAVO OBRAČUNOV ZA POVRAČILA STROŠKOV (POTNI NALOGI, NAROČILA, STROŠKI ORGANOV IPD…),
-SODELOVANJE PRI PRIPRAVI RAZLIČNIH FINANČNIH POROČIL IN SODELOVANJE PRI NOTRANJIH IN ZUNANJIH REVIZORSKIH PREGLEDIH,
-DRUGE NALOGE FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE.