Podjetje: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

Naslov: POT NA TOJNICE 40 , 1360 VRHNIKA

POMOČ PRI PRIPRAVI STROKOVNIH PREDLOGOV V SEKTORJU OZ. ORGANIZACIJSKI ENOTI, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADIV ZA POTREBE OZAVEŠČANJA (ČLANKI, INSERTI, GRADIVO ZA SPLETNO STRAN, ITD.), POMOČ PRI SESTAVI, PLANOV, ANALIZ IN POROČIL ZA SEKTOR OZ. ORG. ENOTI, IZVAJANJE POSTOPKOV, POVEZANIH Z NADZOROM IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI UPORABNIKOV, DOLOČENIH V OBČINSKIH IN INTERNIH PREDPISIH, VODENJE POTREBNIH EVIDENC, POVEZANIH Z DELOVANJEM SEKTORJA OZ.ORGANIZACIJSKI ENOTI, SPREMLJANJE STROKOVNE LITERATURE IN PREDPISOV S PODROČJA DELOVANJA SEKTORJA OZ. ORGANIZACIJSKI ENOTI.