Podjetje: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

Naslov: POT NA TOJNICE 40 , 1360 VRHNIKA

POMOČ PRI PRIPRAVI STROKOVNIH PREDLOGOV V SEKTORJU OZ.
ORGANIZACIJSKI ENOTI, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADIV ZA
POTREBE OZAVEŠČANJA (ČLANKI, INSERTI, GRADIVO ZA SPLETNO STRAN, ITD.), POMOČ PRI SESTAVI,
PLANOV, ANALIZ IN POROČIL ZA SEKTOR OZ. ORGANIZACIJSKI ENOTI, IZVAJANJE POSTOPKOV,
POVEZANIH Z NADZOROM IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI UPORABNIKOV DOLOČENIH V OBČINSKIH IN
INTERNIH PREDPISIH, VODENJE POTREBNIH EVIDENC, POVEZANIH Z DELOVANJEM SEKTORJA OZ.
ORGANIZACIJSKI ENOTI, SPREMLJANJE STROKOVNE LITERATURE IN PREDPISOV S PODROČJA
DELOVANJA SEKTORJA OZ. ORGANIZACIJSKI ENOTI.