Podjetje: HOTELI IN TURIZEM ROGAŠKA, HOTELIRSTVO IN TURIZEM, D.O.O.

Naslov: DUNAJSKA CESTA 107, 1000 LJUBLJANA

VNOS IN KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, PRIPRAVA POROČIL IN STATISTIK, KONTIRANJE, KNJIŽENJE, VODENJE EVIDENC OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA, OSTALA DELA V RAČUNOVODSTVU PO NALOGU NADREJENEGA,…