Podjetje: ŽIHER podjetje za trgovino, proizvodnjo, prevozništvo in storitve d.o.o.

Naslov: Moškanjci 1 G, 2272 GORIŠNICA

PREVERJANJE PRAVILNOSTI PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV (KNJIŽENJE), IZDAJA RAČUNOV, VODENJE POMOŽNIH KNJIG OSNOVNIH SREDSTEV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S PODROČJA RAČUNOVODSTVA, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, DELO S POMOČJO INFORMACIJSKE OPREME.