Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA

Naslov: Poljanska cesta 2 , 4220 ŠKOFJA LOKA

-IZDAJANJE ODLOČB NA PREDPISANIH OBRAZCIH NA PRVI STOPNJI,
-OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG,
-OPRAVLJANJE NALOG POVEZANIH Z BLAGAJNIŠKIM POSLOVANJEM IN VODENJEM EVIDENC IZDANEGA MATERIALA,
-VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI,
-OPRAVLJANJE DELA NA KRAJEVNIH URADIH,
-OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU VODJE ODDELKA ALI NAČELNIKA.