Podjetje: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO

Naslov: Dunajska cesta 58 , 1000 LJUBLJANA

DELOVNO PODROČJE – NALOGE: OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRDIL IZ ENOSTAVNIH EVIDENC UREJANJE ARHIVSKEGA GRADIVA INŠPEKTORATA IZVEDBA NAROČIL MALIH VREDNOSTI VNAŠANJE PREDLOGOV ZA IZTERJAVO INŠPEKCIJSKIH PLAČILNIH NALOGOV V APLIKACIJO E-IZVRŠBE OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.