Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR

Naslov: Ulica heroja Staneta 1 , 2000 MARIBOR

VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI IZDAJANJE ODLOČB NA PREDPISANIH OBRAZCIH NA PRVI STOPNJI OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRDIL IZ ENOSTAVNIH EVIDENC SPREJEMANJE PLAČIL UPRAVNIH STORITEV IN OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.