Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KAMNIK

Naslov: Glavni trg 24 , 1241 KAMNIK

DELOVNO PODROČJE:
VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI, IZDAJANJE ODLOČB NA PREDPISANIH OBRAZCIH NA PRVI STOPNJI, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG
, OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRDIL IZ ENOSTAVNIH EVIDENC, SODELOVANJE PRI BLAGAJNIŠKIH DELIH V ZVEZI S POBIRANJEM UPRAVNIH TAKS IN DRUGIH STROŠKOV V UPRAVNEM POSTOPKU.